КЗ "ДНЗ (ясла-садок) №148 КТ (спеціальний)" КМР
Освітній процес

В закладі забезпечується розвиток, навчання та виховання дітей відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти з урахуванням фізичного та психічного розвитку дітей.

Для забезпечення освітнього процесу у ЗДО створені належні умови: обладнано 4 групових приміщення, музична зала, плавальний басейн, кабінети механотерапії, масажний, фізіотерапевтичний, вчителів-логопедів, практичного психолога, вчителя-дефектолога.

Мова освітнього процесу визначена українська мова.

 

Матеріально-технічний стан будівлі, ігрових майданчиків задовільний.

 

Штатним розписом передбачено 35 одиниць працівників: 17 педагогів, 4 медичних працівника, 14 осіб обслуговуючого персоналу.

Для ефективної роботи та здійснення освітнього процесу ДНЗ відповідно до Програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина»  було розроблено:

1.  Орієнтовний розпорядок організації життєдіяльності дітей на день (режим дня);

2. Орієнтовний розпорядок організації розвивально-виховної зайнятості дітей на тиждень за режимними моментами (навчальний план);

3. Орієнтовний тижневий розподіл організованої освітньої діяльності (розкладу занять).

        Розпорядок організації життєдіяльності дітей на день (режим дня) є орієнтовним і складеним з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей, сучасних тенденцій щодо оновлення змісту дошкільної освіти, побажань батьків. Він включає в себе всі необхідні організаційні моменти, що передбачають чергування активної діяльності дітей та їх відпочинку.

        Розпорядок дня передбачає різноманітні види дитячої діяльності, як організованої педагогом  (групові, підгрупові, міні-заняття та гурткові заняття, ігри, експериментально-пошукову діяльність, індивідуальну роботу), так і  самостійної (художньої, ігрової, трудової, спілкування).

Розподіл організованих форм активності дітей на тиждень (план освітньої роботи) складено за режимними моментами.

   Орієнтовний тижневий розподіл організованої освітньої діяльності (розклад занять) складений  з урахуванням Гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затвердженого наказом МОН України від 20.04.2015р. №446, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 13.05.2015р. за №520/26965) та напрямків роботи ДНЗ.

Кількість організованих форм активності дітей для кожного вікового періоду:

- ранній вік – 10 групових занять на тиждень;

- молодший дошкільний вік – 11 групових заняття на тиждень;

- старший дошкільний вік – 12 – 15  групових занять на тиждень.

Розклад занять організовано відповідно до БКДО та програми «Дитина» за освітніми лініями: «особистість дитини», «мовлення дитини», «дитина у природному довкіллі», «дитина в соціумі», «дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «дитина у світі культури» та «гра дитини». Освітні завдання інтегрувалися в усі види організованої освітньої діяльності впродовж дня.

Окремо в розкладі винесені заняття з фізичної культури, плавання та музичної діяльності.